Motosikletle çalışan, koli, evrak, koli, zarf, dosya ya da paket gibi yükleri bir adresten diğer adrese taşınmasını sağlayan, özellikle yoğun trafiğe sahip bölgelerde etkin bir şekilde faaliyetlerini yürüten mesleğe moto kurye denmektedir. Bu doğrultuda moto kurye esasında yoğun trafiğin bulunduğu ortamlarda küçük paket ya da dosya gibi eşyaların taşınmasına etkili çözüm yolları sunabilmesinden ötürü sıkça tercih edilen bir yol ve yöntem olarak de tanımlanabilmektedir. Ülkemizde İstanbul başta olmak üzere bütün büyük illerimizde talep oluştukça çalışma alanı bulan bir meslek olan moto kurye; çağımız dünyasının etkili meslekleri arasında yer almaktadır.

Moto Kurye Nasıl Olunur?

Hemen her mesleğin bir gerekliliğinin bir şartlar manzumesinin olduğu gibi moto kurye olmanın da bazı şartları bulunmaktadır. Bu şartları sıralayacak olursak;

  • A2 ehliyetine sahip olmak
  • İki eli ve iki ayağı sağlam olmak
  • En az ilkokul mezunu olmak
  • Göz ve kulaklarda görme ve duyu kaybının olmaması
  • Müşteri memnuniyetini gözeten bir anlayışta olmak

Gibi şartları sıralamış oluruz. Bunun yanı sıra; güler yüzlü bir mizaca sahip olmak ya da iletişim becerileri bakımından Türkçeyi etkili kullanmak gibi bazı özel şartlar da motor kurye olarak çalışacaklarda aranılan nitelikler arasında yer almaktadır. Sıralanan kriterlere sahip olan bireyler; moto kurye olarak çalışmak hususunda bir sorun yaşamadan çalışabilmektedir. Ülkemizde yeni gelişen bir sektör olduğu için moto kurye olarak çalışabilmek oldukça avantajlı olabilmektedir.

Kazanç Açısından Motorlu Kurye

Moto kurye esasında motorlu kurye olarak da tanımlanabilmektedir. Ülkemizde son zamanlarda etkinliğini arttıran motorlu kurye iş dalı, pek çok kimsenin tercih ettiği bir iş alanı olarak karşımıza çıkmaktadır. Kazanç olarak ise; iki türlü çalışma sistemi karşımıza çıkmaktadır. Bunlardan birincisi %50 sistem diğeri ise maaşlı sistemdir. %50 sistemde kazancın yarısına ortak olarak çalışılmaktadır. Tabi motosiklet moto kuryeye aitse daha fazla kazanç elde edilebilmektedir. Diğerinde ise moto kurye firmasının maaşlı elemanı olarak çalışılmaktadır. Her iki yöntemde de kazanç asgari ücretin üzerine çıkmaktadır. Kazanç bakımından motorlu kuryeler iyi kazanmaktadır denilebilir