Kurye çalışması, daha çok büyük şehirlerde görülür; fakat ekonominin global hale gelmesiyle ücra alanlarda dahi kurye işleminin yapıldığını söyleyebilmek güç değil! Kargo taşımacılığı, çok eski zamanlardan beri yapılır; zira ülkeler arası ekonomik etkileşimin artması, bu durumu zorunlu kılarken e-ticaret siteleri de bireylerin kargo ile muhatap olmasını hızlandırır. Kargo taşımacılığının eksik veya yetersiz kaldığı alanlarda devreye giren

moto kurye, hızlı sonuç vermesiyle bilindiği için belirli kitleler tarafından sıklıkla tercih edilir. .

Motor kuryenin tercih edilme sebepleri: 
• Hızlı ve efektif şekilde sonuca gidebilmesi. 
• Kısa sürede gönderi teslimi. 
• Gönderi ile yakından alakadar olunduğu için aksilik çıkmasının düşük payda kalması. 
• Yoğun trafiğin olduğu büyük şehirlerde ulaşım sorununa çözüm bulması. 
• 7/24 hizmet verebilmesi. 
Belirtilen maddeler, motor kurye ve avantajları hakkında aydınlatıcı düzeyde kalır; lakin kurye taşımacılığında farklı çalışma şartları olduğunu biliyor ya da bilmeden öğrenmek zorunda kalıyoruz! .

 

Nasıl Hizmet Alınır?

Daha çok metropollerde görülen motorlu kurye, A noktasından B noktasına hızlı şekilde gönderi taşınmasını hedefler. Bu hedef doğrultusunda yalnızda motor değil; otomobil kullanıldığı da olur. Otomobilin kullanıldığı durumlar, hacimce büyük eşyaların kurye içerisinde bulunmasıyla ortaya çıkar; fakat bazı durumlarda şehirlerarası kurye teslimatlarında aynı hizmet görülür. Kurye hizmeti, büyük oranda şehir içerisinde yapılırken; isteğe bağlı olmak kaydıyla şehirlerarası da olabilir. Motorlu kuryenin hızlıca sonuca gitmesi, onu diğer gönderi seçenekleri karşısında popüler halet getirir ve kendi içerisinde farklı zaman dilimleri çıkmasına sebebiyet verir. Ekspres kurye, standart kurye, VIP kurye gibi ayrı hizmet noktalarını görebilir; ekspres kurye ile göndereceğimiz ürünü hızlı şekilde yerine ulaştırabiliriz.

 

Gönderilen Ürünün Korunması!

Gönderilen ürün, motorlu kuryenin garantisi altında gideceği yere ulaştırılır; fakat her firmanın taşınan ürünü sigorta yaptığını söyleyemeyiz. Genel olarak taşınan ürün hakkında sigortalama işlemi müşteri tarafından uygulatılır ve ürünün başına bir şey geldiği takdirde zarar gerekli kurumlarca karşılanır. Bahsi geçen zarar, belirli meblağları aşmadığı sürece geçerli olur; zira çok yüksek ölçekte olan zararların karşılanması, pek mümkün olmaz.